Profil

Navneændring

Ejeren af moderselskabet KT Elektric Aalborg A/S, Claus Toftegaard Larsen, har pr. 1. september 2022 valgt at afhænde firmaet til Bravida, der hermed har rettighederne og ejerskabet at navnet KT Elektric, hvorfor navn og brand ændres.

Det nye navn faldt naturligt på Elektric Nord A/S, således det nye navn og logo lægger sig tæt på det gamle, for at signalere, at vi fortsat er det gamle firma, som vores trofaste kunder kan føle sig trygge ved.

Elektric Nord A/S

Elektric Nord A/S, som i dag har adresse på Energivej 13 i Sæby, har langsomt vokset sig større. Virksomheden blev startet op efter Mortens ansættelse i KT Elektric efter endt installatøreksamen i 2013, hvor det hurtigt blev klart, at det var et stort ønske fra hans side om at starte en lokal afdeling på hans hjemmebane i Sæby. Der blev lejet et mindre kontor i Vangen og herfra har historien udviklet sig positivt, bl.a. med ansættelsen af Mortens tidligere kollega og studiekammerat Anders Fuglsang.

Opkøb og udvidelse af ejerkredsen

Det lokale kundegrundlag blev udvidet med overtagelsen af Sæby El-service i januar 2016, hvor Erling Møller Nielsen fortsatte sit arbejdsliv i firmaet.

KT Elektric flyttede til den nuværende adresse i foråret 2017, da lokalerne i Vangen var blevet for små.

Vi er p.t. 12 ansatte, som servicerer både private, erhverv og offentlige kunder i hele lokalområdet omkring Sæby og resten af Nordjylland.

Pr. 1. oktober 2018 er der blevet etableret et nyt selskab med navnet KT Elektric Nord A/S, hvor Morten, Anders og Helle er blevet medejere.